همایش بزرگ دلاوران دلواپس از دریچه دوربین اصفهان شرق

همایش بزرگ دلاوران دلواپس ساعت ۱۷ شنبه ( سوم خرداد ماه) و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، به همت جمع کثیری از تشکل های دانشجویی ومجموعه های فرهنگی مردمی استان اصفهان و اساتید حوزه و دانشگاه در خیمه گلستان شهدای این شهر برگزار شد.

آخرین اخبار