در همايش آشنايي با چالش ها و الزامات شهري مخابرات بي سيم مطرح شد؛

ارائه راهکارهای علمی برای استفاده از دکل های مخابراتی بدون تبعات زیست محیطی در شهر

صبح امروز همايش آشنايي با چالش ها و الزامات شهري مخابرات بي سيم با حضور متخصصان اين حوزه و مسئولان شهري اصفهان در کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار شد.

آخرین اخبار