در منطقه جرقويه عليا

تجليل از پذيرفته شدگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سال 92

دلسوزان فرهنگی در يك اقدام فرهنگی جهت تشويق دانش آموزان، از قبول شدگان در موسسات آموزش عالي سال 92 با حضور مسئولين و خانواده هاي آنها تجليل كردند.

آخرین اخبار