سرلشکر فیروزآبادی در وزارت اطلاعات:

نیروهای اطلاعاتی کشور باید از سرمایه‌ها و امکانات یکدیگر استفاده کنند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر دستگاه های اطلاعاتی جدا جدا عمل کنند خود را از خیرات زیادی محروم می کنند. نیروهای اطلاعاتی کشور باید از سرمایه‌ها و امکانات یکدیگر استفاده کنند.

آخرین اخبار