دفتر خدمات انتظامی( پلیس+10) در بخش جرقویه افتتاح شد

بنا به تقاضای اهالی منطقه و تلاش مداوم مسئولین، اولین دفتر خدمات انتظامی در شهر نیک آباد در جهت خدمات دهی به مردم بخش جرقویه افتتاح شد.

آخرین اخبار