مدیرکل امور بانوان استانداری اصفهان:

اتاق فکر مبارزه با اعتیاد در استانداری اصفهان تشکیل شد

مدیرکل دفتر خانواده و امور بانوان استانداری اصفهان گفت: تشکیل اتاق فکر مبارزه با اعتیاد در استانداری اصفهان از برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در استان بوده اما مبارزه باید اجتماع محور باشد و همه در این زمینه تلاش کنند.

آخرین اخبار