سند نیروی انتظامی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیاز ندارد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: سند نیروی انتظامی برای خودرو رسمی است و نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد.

صدور مالکیت بر عهده نیروی انتظامی است/تعداد دفاتر اسناد رسمی بیش‌تر است

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی ۸۰ سال قبل یعنی از سال ۱۳۱۶ صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند و در ۸۰ سال گذشته مردم برای تنظیم اسناد اتومبیل خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.

آخرین اخبار