گزارشی از یک سازمان:

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان

دفتر ارتباطات مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان گزارش عملکرد نه ماهه سال 93 را اعلام کرد.

آخرین اخبار