خبر خوش مسئول خدمات بیمه ای جرقویه علیا:

کارت هوشمند جایگزین دفترچه ی بیمه تامین اجتماعی می شود

مسئول خدمات بیمه ای تامین اجتماعی شعبه اقماری بخش جرقویه علیا گفت: با تغییر دفترچه بیمه تامین اجتماعی به کارت هوشمند هر فرد از هر کجای کشور می تواند حق بیمه خود را واریز کند.

آخرین اخبار