مدیرکل کمیته امداد اصفهان مطرح کرد

تأسیس مکان‌های حامی یابی برای طرح اکرام ایتام در اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: در روزهای آینده مکان‌های حامی‌‌یابی برای طرح اکرام ایتام احداث خواهد شد که یکی از این مکان‌ها نمایشگاه قرآن است.

آخرین اخبار