مدیر واحد عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان:

نمایندگی دفاتر نظام مهندسی در شرق اصفهان فعال است

مدیر واحد عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: امیدوار هستیم که با حمایتی که می کنیم و همتی که در منطقه انجام می شود بتوانیم حداکثر تا پایان امسال این ساختمان را به بهره برداری برسانیم و به مردم عزیز منطقه جلگه تقدیم کنیم.

آخرین اخبار