سخنگوی سازمان ثبت احوال:

مهلت تعویض کارت هوشمند ملی تمدید نخواهد شد/ علت ایجاد تراشه

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تاریخ اعتبار کارت‌های ملی صادر شده گفت: به هیچ عنوان مهلت تعویض کارت هوشمند تمدید نخواهد شد.

آخرین اخبار