یک پژوهشگر فرهنگی

عملکرد برخی رسانه‌ها در ماجرای اسیدپاشی خروج علیه نظم فرهنگی و اعتقادی است

یک پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی گفت: عملکرد برخی رسانه‌ها در ماجرای اسیدپاشی، خروج علیه نظم فرهنگی و اعتقادی است

آخرین اخبار