رييس اداره خدمات شهري شهرداري اصفهان خبر داد:

آماده باش ۱۶۵ اکیپ برای رفع آبگرفتگی احتمالی معابر /هزینه ۳۵ میلیارد ریالی برای هدایت آب های سطحی

رييس اداره خدمات شهري شهرداري اصفهان اعلام کرد: شهرداری اصفهان برای هدایت آب های سطحی در سال جاری ۳۵ میلیارد ریال شامل کانیو،سپتیک،کانال دفع آب های سطحی و حفر چاه هزینه کرده است.

آخرین اخبار