فارس نوشت:

جزئیات زمان اجرای حکم مهدی هاشمی

با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه تجدید نظر برای مهدی هاشمی پرونده این آقازاده جنجالی به شعبه صادر کننده رأی بازمی‌گردد تا مقدمات و تشریفات اجرای حکم انجام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات