حمید روحانی

عاملان هجمه به شورای نگهبان زبان آمریکا را در دهان خود دارند

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: عاملان هجمه به شورای نگهبان همان کسانی هستند که زبان آمریکا را در دهان داشته و حرف های آنها را تکرار می کنند

آخرین اخبار

تبلیغات