شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

حفر80 حلقه چاه در اصفهان

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلااب استان اصفهان گفت:حتما باید ۸۰ حلقه چاه در مدار بهره برداری قرارگیرد، در غیر این صورت احتمال اینکه تامین آب شرب مردم با سختی روبرو شود وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات