معاون شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور:

۶۳ کیلومتر از پروژه کنارگذر شرق اصفهان ۲۴ ماهه به بهره‌برداری می‌رسد‌

معاون شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور گفت: ۶۳ کیلومتر از پروژه بزرگ کنارگذر شرق اصفهان ۲۴ ماهه به بهره‌برداری می‌رسد‌.

آخرین اخبار

تبلیغات