​عضو كميسيون حمل و نقل، محيط زيست و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر اصفهان:

رفع آلودگي هواي اصفهان، هم افزايي تمام دستگاه ها را مي طلبد

عضو كميسيون حمل و نقل، محيط زيست و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: آلودگي هواي اصفهان تنها مربوط به شوراي شهر و مديریت استان نیست بلكه تمامي دستگاه ها بايد تلاش خودرا در راستاي كاهش اين آلودگي ها به كار گيرند.

خواجه:

دولت نتوانسته آردمرغوب به نانوا بدهد/مصرف بلانکت رنگرزی در نانوایی ها

عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایی استان اصفهان گفت: مسئولان تاکنون نتوانسته اند آرد باثبات یا همان آرد مرغوب که خیلی قوی وخیلی ضعیف نباشد، را به نانوا تحویل بدهند.

آخرین اخبار

تبلیغات