معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان خبر داد

جمع‌آوری بیش از 16 میلیون تومان در طرح اکرام ویژه حمایت از دختران یتیم

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفت: مبلغ 16 میلیون و 300 هزار تومان در جهت حمایت از طرح اکرام ایتام ویژه حمایت از دختران یتیم در اصفهان جمع‌آوری شد.

آخرین اخبار

تبلیغات