عطایی شهردار شهر ورزنه:

9 دی برگ دیگر از افتخارات مرد و زن ایرانی است

عطایی شهردار شهر ورزنه گفت: سالروز حماسه 9 دی ماه، روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت است.

آخرین اخبار

تبلیغات