فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:

۲۵ آبان،رویش فداکاری مردم اصفهان در دفاع مقدس

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ۲۵ آبان،رویش فداکاری مردم اصفهان در دفاع مقدس بود.

آخرین اخبار

تبلیغات