شهردار اصفهان

جاری بودن زاینده رود حقوق شهروندی اصفهانی‌هاست

شهردار اصفهان با اشاره به مصادیق مختلف حقوق شهروندی گفت: در شهرداری اصفهان «شفاف سازی» یکی از حقوق شهروندی است که بطور جدی مورد توجه قرار گرفته، قوانین آن وضع شده و نحوه اجرای آن در حال پیگیری است.

آخرین اخبار

تبلیغات