اسماعیل هنیه:

هرگز از حق بازگشت آوارگان چشم پوشی نخواهیم کرد

رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی تأکید کرد: مقاومت هرگز از حق بازگشت آوارگان چشم پوشی نخواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات