رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

بی حرمتی‌ها زنده رود را خشکاند

مورخان رودخانه‌ها را مادر تمدن‌ها می‌دانند به طوری که تمامی تمدن‌های بزرگ هم‌چون مصر، بین‌النهرین و … در کنار رودها شکل گرفته‌اند و جریان زاینده رود زندگی بخش بهترین نمونه آن در فلات مرکزی ایران است.

آخرین اخبار

تبلیغات