استاندار اصفهان:

کاهش مصرف آب در صنعت دام و طیور اصفهان عملیاتی شود

استاندار اصفهان گفت: برنامه‌ریزی در بخش دام و طیور در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین بدون کاهش تولیدات در راستای کنترل مصارف حائز اهمیت است.

آخرین اخبار

تبلیغات