قبل از هر تجارتی حتماً یکبار این آیه را بخوانید!

به گفته مورخان در آن زمان در تمام جزيرة العرب، ۱۷ باسواد بيشتر نبوده، لذا اين همه سخن از نوشتن، نشانه‏ توجه اسلام به علم و حفظ حقوق است.

آخرین اخبار

تبلیغات