با حضور معاون رئیس جمهور:

اولین موزه مردم شناسی در شرق اصفهان افتتاح شد

نخستین موزه مردم‌شناسی شرق اصفهان در شهر محمد آباد جرقویه سفلی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی افتتاح شد.

آخرین اخبار

تبلیغات