دختر و پسر نامحرم حق مباحثه علمی با یکدیگر را ندارند

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه نباید ارتباط بین نامحرم وجود داشته باشد، گفت: دختر و پسر نامحرم حق مباحثه علمی با یکدیگر را ندارند که این بستر ساز برای حضور شیطان است.

آخرین اخبار

تبلیغات