فاصله داعش از مرزهای ایران چقدر است؟

با آزادسازی استان «دیاله» عراق خطر تا حد زیادی از مرزهای ایران دور شده، اما مراقبت هرچه بیشتر در مرزها ضروری به نظر می‌رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات