بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

کلنگ زنی یکی از بزرگترین طرح آبخیزداری کشور با حضور استاندار اصفهان در جرقویه سفلی

بخشدار جرقویه سفلی از حضور استاندار اصفهان در روز سه شنبه به منطقه جرقویه سفلی و افتتاح و گلنگ زنی چند پروژه بزرگ در این منطقه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات