همراه با منتظران؛

ظهور حضرت مسیح در عصر حضرت مهدی (ع)

در زمان ظهور آن حضرت، مسیح(ع) نزول خواهند کرد و در رکاب آن بزرگوار و پشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و این به مفهوم خاتمیت و خاتم الاوصیاء بودن آن بزرگوار است

آخرین اخبار

تبلیغات