طی درخواست از مدیر عامل مخابرات استان اصفهان

عملیات اجرایی جرقویه سفلی از طرح خواسته تا عمل

عملیات فیبر نوری جرقویه سفلی از اژیه تا نیک آباد به طول 35 کیلو متر در حال اجرا می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات