جواب حضرت امام به منتظری

من به همراه آقای منتظری خدمت آیت‌الله گلپایگانی رسیدیم و اصرار کردیم به تهران هجرت کنند، از اصرار ما عصبانی شد و گفت: «من وظیفه‌ی خودم را بهتر می‏دانم». گفتنی است که آقایان مهاجرین را به دو دسته می‏توان تقسیم کرد: جمعی از آنها واقعاً از روی اخلاص و به منظور جلوگیری از اعدام امام به تهران هجرت کردند، ولی گروهی دیگر تمایل باطنی نداشتند بلکه در اثر فشار افکار عمومی هجرت کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات