تصویری استثنایی از امام خمینی درحرم امام علی

تصویری استثنایی از امام خمینی درحرم امام علی (ع) را در این خبر مشاهده می‌کنید.

آخرین اخبار