استاندار اصفهان خبر داد

تصویب تعهد اشتغال ۹۰ هزار نفر در سال ۹۵ در استان اصفهان

استاندار اصفهان از تصویب ۹۰ هزار تعهد اشتغال برای سال ۹۵ در کارگروه اشتغال استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار