آلودگی شدید هوا در کمین اصفهان و چند استان کشور؛

فراموشی گاوخونی در سایه بی‌توجهی مسئولان/گاوخونی، کانون گرد و غبار نیست

وضعیت کنونی ریزگردهای اخیر از ایجاد بحرانی عظیم‌ در آینده خبر می‌دهد چرا که با توجه گفته مسئولان اگر گرد و غبار تابستان امسال منشا طبیعی داشته اما معلوم نیست در آینده‌ای نه چندان دور آشتفشان کانون دوم ریزگرد استان اصفهان فعال نشود.

آخرین اخبار