مدیر تصفیه خانه باباشیخعلی:

یک لیتر آب غیراستاندارد از تصفیه‌خانه باباشیخعلی خارج نشده است

مدیر تصفیه خانه بزرگ اصفهان گفت: تاکنون یک لیتر آب غیراستاندارد از تصفیه خانه باباشیخعلی به سمت خانه‌های مردم روانه نشده است.

شمار پرندگان مهاجر در تالابهای استان اصفهان افزایش یافت

کارشناس محیط زیست طبیعی اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان از افزایش شمار پرندگان مهاجری خبر داد که امسال در آبگیرها و تالاب های این خطه فرود آمدند.

قبادیان:

ارتقای کیفیت پساب در اصفهان از اولویت ها است

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان گفت: ارتقای کیفیت پساب تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب استان از اولویت های آبفا استان اصفهان است.

آب شرب ۴ میلیون اصفهانی‌ تنها به یک تصفیه‌خانه وابسته است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: یکی از تهدیدهای جدی اصفهان این است که ۸۵ درصد آب شرب اصفهان به تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی بستگی دارد و گره خوردن آب ۴ میلیون نفر جمعیت به یک تصفیه خانه خطر بزرگی است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: اگر طرح تونل گلاب ۲ به موقع ساخته شده و به بهره برداری می رسید امروز با بروز هرگونه مشکل کوچک یا بزرگ برای تصفیه خانه باباشیخعلی، اصفهانی‌ها براثر قطع آب دچار مشکل نمی‌شدند.

آخرین اخبار