معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

قدمت 30 ساله خطوط انتقال آب / کاهش75 درصدی بارش ها در شرق اصفهان

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در سال جاری به‌ طور کلی در استان اصفهان بارش‌ها نسبت به سال قبل 55 درصد کاهش ‌یافته است.

آخرین اخبار