تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی 8 اسفند

از مدافع یک میلیاردی تا بله پرویز به آقای عضله!

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی شنبه 8 اسفند 94 به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

آخرین اخبار