به‌دلیل اقدامات ضدامنیت اخلاقی

سپاه تعدادی از مدیران شبکه‌های اجتماعی مستهجن موبایلی را دستگیر کرد

تعدادی از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی دستگیر شدند. این افراد به‌واسطه اقدامات ضدامنیت اخلاقی بازداشت شده‌اند.

جمع‌آوری لباس‌های غیرمتعارف از فروشگاه‌های پوشاک در اصفهان

طرح ضربتی مقابله با فروش لباس‌های غیرمتعارف از اول شهریور ماه توسط پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اجرا و 57 واحد صنفی در این زمینه مهر و موم شدند.

آخرین اخبار