واحه در گزارش تصویری:

بزرگترین سایت تفریحی کویری کشور در قاب تصویر/ عکس

فرماندار اصفهان از سایت گردشگری واحه واقع در شن زارهای ماسه ای ورزنه دیدار کرد.

آخرین اخبار