تصاویر/ چهره ها در تشییع پیکر آیت الله خزعلی

تشییع پیکر مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی صبح پنج شنبه با حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران برگزار شد.

آخرین اخبار