فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع):

9 دی خاموش کننده آتش فتنه پیچیده دشمن بود

فرمانده ناحیه امام علی(ع) در نصرآباد جرقویه علیا گفت: بصیرت و آگاهی، حضور در صحنه و ارتباط با مسجد و روحانیت خنثی کننده توطئه های بعدی دشمن است.

آخرین اخبار