پیشگام انقلابی اصفهانی

روزی که اصفهانی‌ها خم به ابرو نیاوردند/ ۲۵ آبان از ذهن هیچ اصفهانی پاک نمی‌شود

پیشگام انقلابی اصفهانی گفت: ۲۵ آبان روزی که اصفهان با تقدیم ۳۷۰ شهید خم به ابرو نیاورد و مردم پروشور در مراسم تشییع شهدا حضور داشتند.

آخرین اخبار