بررسی یک مصوبه؛

طرح بخشودگی جرائم وام کشاورزان به جایی نرسید

با اعلام مصوبه طرح بخشودگی جرائم تا سقف 100 میلیون تومان، کشاورزان با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانکها روبرو شده‌اند.

آخرین اخبار