معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد

اختصاص مبلغ 3 میلیارد تومان تسهیلات به بافندگان فرش شرق اصفهان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) به مبلغ 3میلیارد تومان در راستای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی و کمک به بافندگان شرق اصفهان اختصاص یافته است.

آخرین اخبار