برای مقابله با بیکاری در روستاها

نیم نگاهی به طرح تسهیلات توسعه اشتغال روستایی در کشور

موفقیت طرح تسهیلات توسعه اشتغال روستایی با هدف رفع مشکل بیکاری در مناطق روستایی با تردیدهایی همراه است.

دستیار معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد

چه افرادی مشمول وام قرض الحسنه کمیته‌ امداد می‌شوند؟

دستیار معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی گفت: مددجویان دائمی با هدف توانمندسازی آنها، فرزندان مددجویان با هدف جلوگیری از سیکل فقر در کشور و همچنین نیازمندان می‌توانند از وام قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت بهره‌مند شوند.

آخرین اخبار