روند همکاری‌ نظامی ـ فنی روسیه با ایران؛

۴ تدبیر رهبر انقلاب درباره روابط ایران و روسیه

ایران می‌تواند بسیاری از نیازهای فنی خود را با قیمت‌های ارزان و قابل دسترسی از روسیه فراهم کند و از آن طرف بازار روسیه نیز برای تولیدات و فرآورده‌های ایران بسیار وسیع خواهد بود.

آخرین اخبار