آشنايي با خواص درماني خيار

خيار، ميوه جادويي فصل تابستان/ سلامت قلب خود را با مصرف خيار تامين كنيد

اگرچه خيار يك ميوه كم كالري محسوب مي شود، اما مزاياي تغذيه فراواني دارد و به دليل ويژگي بارز رطوبت رساني براي فصل تابستان بسيار مفيد است.

آخرین اخبار